Kullanım Şartları

Bu belge, GETOF.NET‘in (“biz” veya “bize”) web sitesinde, uygulamalarında ve ilgili hizmetlerinde (toplu olarak “Hizmet”) size hizmet sunacağı hüküm ve koşulları (“Şartlar”) belirtir. Bu belgede kullanıldığı şekliyle “siz” veya “sizin” terimleri sizi, temsil ettiğiniz herhangi bir kuruluşu, sizin veya onun temsilcilerini, haleflerinizi, devralanlarınızı ve bağlı kuruluşlarınızı ve sizin veya onların cihazlarından herhangi birini ifade eder.

Hizmeti ziyaret ederek, erişerek, kullanarak, indirerek, kopyalayarak, kurarak ve/veya katılarak (topluca “kullanarak”) bu Koşulları anladığınızı ve kabul ettiğinizi ifade etmiş olursunuz. Bu Şartlara bağlı kalmayı kabul etmiyorsanız, Hizmeti kullanmayı bırakın ve Hizmetin sahip olabileceğiniz tüm kopyalarını silin.

Bu şartlar aynı zamanda belirli sorumluluk sınırlamalarını ve yükümlülüklerimizi sınırlayan yasal sorumluluk reddi beyanlarını da içerir. Başka bir deyişle, Hizmeti kullanımınızın riski size aittir ve Hizmetle ilgili olarak hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz veya açık veya zımni hiçbir türde garanti vermiyoruz.

1. Uygunluk ve Hesaplar

A) Yasaların yasakladığı yerlerde Hizmetin kullanılmasına izin verilmez. Yukarıda belirtilenleri sınırlamaksızın, uluslararası veya geçerli ambargoya tabi bir ülkede veya uluslararası veya geçerli yasa tarafından “teröristleri destekleyen” ülke olarak belirlenmiş bir ülkede bulunmadığınızı ve bu ülkede bulunduğunuzu beyan ve garanti edersiniz. geçerli herhangi bir yasaklı veya kısıtlanmış taraf listesinde yer almamaktadır.

B) Hizmeti kullanabilmek için en az on sekiz (18) yaşında olmanız gerekir. On sekiz (18) yaşın altındaysanız, Hizmeti kullanmanıza izin verilmez ve ebeveyn iznine bakılmaksızın Hizmeti kullanmayı derhal bırakmalısınız.

C) Zaman zaman ve bizim takdirimize bağlı olarak, Hizmetin bölümlerini tam kapsamıyla kullanmak için bizde bir hesap (“Hesap”) oluşturmanız gerekebilir. Bu gibi durumlarda: Hesabınızı oluştururken bize sağladığınız tüm bilgilerin tam ve doğru olduğunu beyan ve garanti edersiniz. Bu bilgileri değiştiğinde veya talep ettiğimizde güncelleyeceksiniz. Ayrıca, izniniz doğrultusunda, sağladığınız izinlere dayalı olarak üçüncü taraflar aracılığıyla veya başka yollarla kişisel olarak tanımlanabilir bilgilere erişebileceğimizi kabul edersiniz. Başka bir kişi veya kuruluşun Hesabını izinsiz kullanmayacak veya başka herhangi bir sistemdeki başka bir kişinin hesaplarına erişemeyeceksiniz. Hesabınızın gizliliğini ve sınırlı erişimini korumaktan yalnızca siz sorumlusunuz. Hesabınız altında gerçekleşen tüm faaliyetlerden yalnızca siz sorumlu olacaksınız. Hesabınızın herhangi bir güvenlik ihlali veya yetkisiz kullanımı durumunda bizi derhal bilgilendireceksiniz. Buradaki şartlar uyarınca, Hesabınızın yetkisiz kullanımından kaynaklanan herhangi bir kayıptan sorumlu olmayacağız ve buradaki ek tazminata ek olarak, bu tür izinsiz kullanımlardan dolayı bizi tazmin edecek ve zarar görmememizi sağlayacaksınız. Hesabınıza erişim sağlayan herkesin, her türlü özel içerik de dahil olmak üzere Hesabınızdaki tüm verilerinize de erişim sağlayacağını kabul ve anlıyorsunuz.

D) Bu Koşulları bilerek kabul etmenizin karşılığı, size bu belgenin 2. Bölümü uyarınca Hizmeti kullanmanız için Kullanım İzni vermemizdir. Bu değerlendirmenin yeterli olduğunu ve Hizmeti kullandığınızda aynısını aldığınızı kabul ve beyan edersiniz.

2. Kullanım İzni

 1. Bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda bu Koşullara uygun olarak, Hizmette bulunan tüm içerik (“İçerik”) dahil olmak üzere, Hizmete erişmeniz, halka açık olmayan şekilde görüntülemeniz ve kullanmanız için size münhasır olmayan, devredilemez ve sınırlı bir hak veriyoruz ve Hizmetin kısıtlamalarına (teknik ve diğer) tabidir. Hizmete yalnızca kişisel ve ticari olmayan kullanımınız için erişebilir ve onu kullanabilirsiniz.
 2. Bu hibe, önceden bildirimde bulunarak veya bulunmaksızın, herhangi bir nedenle ve tamamen kendi takdirimize bağlı olarak tarafımızca sonlandırılabilir. Fesih üzerine şunları yapabiliriz, ancak bunlarla yükümlü olmayacağız: (I) Hesabınızı veya Hizmet kullanımınızı silebilir veya devre dışı bırakabilir, (II) e-postanızı ve/veya IP adreslerinizi bloke edebilir veya başka bir şekilde kullanımınızı ve kullanım yeteneğinizi sonlandırabiliriz. Hizmeti kullanma ve/veya (III) Kullanıcı Gönderimlerinizden herhangi birini (aşağıda tanımlanmıştır) kaldırma ve/veya silme. Söz konusu fesih sonrasında Hizmeti kullanmamayı veya kullanmaya teşebbüs etmemeyi kabul edersiniz. Feshin ardından, Hizmeti kullanma hakkınızın verilmesi de sona erecektir ancak bu Şartların diğer tüm bölümleri geçerliliğini sürdürecektir. Kullanım izninizin sona ermesinden dolayı size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmadığımızı kabul edersiniz.
 3. Burada belirtilen şartlara ek olarak, Hizmeti kullanımınız, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak zaman zaman değişebilecek olan Hizmetin kuralları, özellikleri ve teknik kısıtlamalarıyla sınırlı olacaktır. Hizmeti, Hizmetin kullanılmasının amaçlanmadığı veya kullanılmasına izin verilmeyen herhangi bir şekilde kullanmaya çalışmayacaksınız.

3. Fikri Mülkiyet

A) Kullanıcı Gönderimleri ve Üçüncü Taraf İçeriği hariç (aşağıda tanımlanmıştır), ancak diğer metin, grafik görseller, fotoğraflar, müzik, video, yazılım, komut dosyaları, kaynak kodu ve ticari markalar, hizmet markaları ve logolar da dahil olmak üzere İçerik (topluca ” Tescilli Materyaller”), bize ait olup/veya lisansı bize aittir. Tüm Tescilli Materyaller, yerel kanunlar, yabancı kanunlar ve uluslararası sözleşmeler dahil olmak üzere geçerli yargı bölgelerinin kanunları kapsamındaki telif haklarına, ticari markalara ve/veya diğer haklara tabidir. Tescilli Materyallerimiz üzerindeki tüm haklarımızı saklı tutuyoruz.

 1. Aksi açıkça izin verilmediği sürece, herhangi bir Tescilli Materyali veya materyali tamamen veya kısmen kopyalamamayı, değiştirmemeyi, yayınlamamayı, iletmemeyi, dağıtmamayı, devretmemeye veya satmaya katılmamayı, türev çalışmalar oluşturmamayı veya başka herhangi bir şekilde istismar etmemeyi kabul edersiniz. Üçüncü Taraf İçeriği.

4. Kullanıcı Gönderimleri

A) Oluşturduğunuz, değiştirdiğiniz, ilettiğiniz ses dosyaları, video dosyaları veya fotoğraflar da dahil olmak üzere, Hizmet içinde veya Hizmet aracılığıyla indirdiğiniz, yüklediğiniz, gönderdiğiniz, ilettiğiniz, oluşturduğunuz, değiştirdiğiniz veya başka şekilde kullanıma sunduğunuz tüm materyallerden tamamen siz sorumlusunuz. veya Hizmet aracılığıyla indirme (toplu olarak, “Kullanıcı Gönderimleri”). Kullanıcı Gönderimleri her zaman geri alınamaz. Kullanıcı Gönderimlerinde kişisel bilgilerin ifşa edilmesinin sizi kişisel olarak tanımlanabilir hale getirebileceğini ve Kullanıcı Gönderimlerine ilişkin herhangi bir gizliliği garanti etmediğimizi kabul edersiniz.

B) Kendi Kullanıcı Gönderimlerinizin tümünden ve Kullanıcı Gönderimlerini indirmenin, yüklemenin, göndermenin, değiştirmenin, iletmenin, oluşturmanın veya başka bir şekilde kullanıma sunmanın tüm sonuçlarından yalnızca siz sorumlu olacaksınız. Kullanıcı Gönderimlerinizin herhangi biri ve tümü için şunları onaylıyor, beyan ve garanti ediyorsunuz:

I. Kullanıcı Gönderimlerindeki ve Hizmet tarafından tasarlanan tüm kullanımlar için tüm ticari markaları, telif haklarını, ticari sırları veya diğer mülkiyet haklarını kullanmak için gerekli lisanslara, izinlere, haklara veya izinlere sahipsiniz veya bunları kullanmamız için bize yetki veriyorsunuz.

II. Kullanıcı Gönderiminin aşağıda belirtilen tüm kullanımlar için kullanılmasını sağlamak üzere, kimliği belirlenebilir her bireyin adını ve/veya benzerliğini kullanmak için, Kullanıcı Gönderimindeki kimliği belirlenebilir her bir kişiden yazılı izin, ibra ve/veya izne sahipsiniz. Hizmetler ve bu Şartlar.

C) Ayrıca aşağıdaki özelliklere sahip materyalleri indirmeyeceğinizi, yüklemeyeceğinizi, göndermeyeceğinizi, oluşturmayacağınızı, aktarmayacağınızı, değiştirmeyeceğinizi veya başka bir şekilde kullanılabilir hale getirmeyeceğinizi kabul edersiniz:

I. Telif hakkına tabidir, ticari sır veya ticari marka kanunları tarafından korunur veya gizlilik ve tanıtım hakları da dahil olmak üzere üçüncü tarafların mülkiyet haklarına tabidir; bu tür hakların sahibi olmadığınız, materyali göndermek için hak sahibinden açık izin almadığınız ve materyali göndermek için hak sahibinden açık izin almadığınız sürece burada verilen tüm lisans haklarını bize vermek veya materyale ilişkin başka yasal ve etkili bir temele sahip olmak ve burada verilen tüm lisans haklarını bize vermek;

II. Müstehcen, kaba, yasa dışı, yasa dışı, karalayıcı, dolandırıcı, iftira niteliğinde, zararlı, taciz edici, küfürlü, tehdit edici, mahremiyet veya tanıtım haklarını ihlal eden, nefret dolu, ırksal veya etnik açıdan saldırgan, tahrik edici veya başka şekilde uygunsuz olup olmadığı, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak tarafımızca kararlaştırıldığı üzere;

III. Yasadışı faaliyetleri tasvir eden, herhangi bir gruba veya bireye karşı fiziksel zarar veya yaralanmayı teşvik eden veya tasvir eden veya hayvanlara yönelik herhangi bir zulüm eylemini teşvik eden veya tasvir eden;

IV. Herhangi bir kişi veya kuruluşun kimliğine bürünen veya sahte kimlik oluşturmak da dahil olmak üzere herhangi bir şekilde sizi yanlış tanıtan;

V. Ceza gerektiren bir suç teşkil edecek, herhangi bir tarafın haklarını ihlal edecek veya başka şekilde sorumluluk yaratacak veya herhangi bir yerel, eyalet, ulusal veya uluslararası yasayı ihlal edecek talimatlar verecek, teşvik edecek veya sağlayacak;

VI. İstenmeyen veya izin verilmeyen reklam, promosyon, “spam” veya başka herhangi bir türdeki talep.

 1. Kullanıcı Gönderimleri veya Üçüncü Taraf İçerikleri üzerinde hiçbir mülkiyet veya kontrol iddiasında değiliz. Kullanıcı Gönderimlerine ilişkin tüm telif hakları siz veya duruma göre üçüncü taraf lisans verene ait olacaktır ve bu hakları uygun şekilde korumak sizin sorumluluğunuzdadır. Bize, bunları çoğaltmak, kamuya açık olarak icra etmek, kamuya açık olarak sergilemek, dağıtmak, uyarlamak, değiştirmek, yayınlamak, tercüme etmek, türev çalışmalar oluşturmak için dünya çapında, münhasır olmayan, telifsiz, kalıcı, iptal edilemez, alt lisansı verilebilir bir lisansı geri alınamaz bir şekilde veriyorsunuz. ve Kullanıcı Gönderimlerini, Hizmet ve bu Koşullarda öngörülen amaçlar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir amaçla istismar etmek. Ayrıca, Kullanıcı Gönderimleriyle ilgili olarak manevi haklara veya atıflara ilişkin her türlü iddia ve iddiadan bize ve herhangi bir kullanıcımıza karşı gayrikabili rücu feragat eder ve feragat edilmesini sağlarsınız.
 2. Burada Kullanıcı Gönderimlerine verilen hakları vermek için gerekli tüm haklara, yetkiye ve yetkiye sahip olduğunuzu beyan ve garanti edersiniz. Özellikle, Hizmetteki Kullanıcı Gönderilerini indirme, yükleme, değiştirme, erişme, iletme, oluşturma veya başka şekilde kullanıma sunma hakkına sahip olduğunuzu ve Kullanıcı Gönderilerini indirmenin veya yüklemenin başka herhangi bir tarafın haklarını ihlal etmeyeceğini beyan ve garanti edersiniz. veya diğer taraflara karşı sözleşmeden doğan yükümlülükleriniz.

D) Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, herhangi bir nedenle veya hiçbir neden olmaksızın, bildirimde bulunarak veya bulunmadan, herhangi bir Kullanıcı Gönderimini yayınlamayı, kaldırmayı veya erişimi engellemeyi reddedebileceğimizi kabul edersiniz.

 1. Buradaki diğer tazminat hükümlerini sınırlamaksızın, Kullanıcı Gönderimlerinizin veya Hizmeti kullanımınızın bu Koşulları ihlal ettiğini veya ihlal ettiğini iddia eden bir üçüncü tarafça bize karşı açılan veya açılan herhangi bir iddiaya, talebe, davaya veya davaya karşı bizi savunmayı kabul edersiniz. herhangi bir üçüncü tarafın fikri mülkiyet haklarını kötüye kullanırsa veya yürürlükteki kanunları ihlal ederse, bize karşı olan her türlü zarar için ve bu tür herhangi bir iddia, talep, dava veya dava ile bağlantılı olarak tarafımızca maruz kalınan makul avukat ücretleri ve diğer masraflar için bizi tazmin edeceksiniz.
 2. Hizmetin iyileştirilmesi veya Hizmete yeni özellikler eklenmesi konusunda bize herhangi bir öneride bulunmanız durumunda, önerilerinizi size herhangi bir tazminat ödemeden kullanma hakkını bize devretmiş olursunuz.

5. Hizmetin İçeriği

A) Hizmeti kullanırken, diğer kullanıcılar, hizmetler, taraflarca ve otomatik veya başka araçlarla Hizmet üzerinde veya Hizmet aracılığıyla sunulan içerik de dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan gelen içeriğe maruz kalacağınızı anlıyor ve kabul ediyorsunuz (topluca, ” Üçüncü Taraf İçeriği”) ve herhangi bir Üçüncü Taraf İçeriğini kontrol etmediğimizi ve bunlardan sorumlu olmadığımızı kabul ederiz. Yanlış, saldırgan, uygunsuz veya başka bir şekilde sakıncalı veya bilgisayar sistemlerinize zarar verebilecek içeriğe maruz kalabileceğinizi anlıyor ve kabul ediyorsunuz ve buradaki diğer sorumluluk sınırlama hükümlerini sınırlamaksızın feragat etmeyi kabul ediyorsunuz ve bu vesileyle feragat ediyorsunuz. , bununla ilgili olarak bize karşı sahip olabileceğiniz her türlü yasal veya hakkaniyete uygun hak veya çözüm yolu.

B) Üçüncü Taraf İçeriği üzerinde hiçbir mülkiyet veya kontrol iddiasında değiliz. Üçüncü taraflar, ilgili Üçüncü Taraf İçeriğine ilişkin tüm hakları saklı tutar ve uygun şekilde haklarını korumaktan sorumludurlar.

C) Hizmeti uygunsuz içerik veya davranış açısından izleme konusunda hiçbir sorumluluk üstlenmediğimizi anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Herhangi bir zamanda, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak bu tür içerikleri izlemeyi seçersek, söz konusu içerikle ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz, söz konusu içeriği (Kullanıcı Gönderimleri ve Üçüncü Taraf İçeriği dahil) değiştirme veya kaldırma yükümlülüğümüz yok ve bu tür içerikle ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz. bu tür içerikleri gönderen diğer kişilerin davranışları (Kullanıcı Gönderimleri ve Üçüncü Taraf İçeriği dahil).

D) Sorumluluk sınırlamaları ve garanti reddi ile ilgili aşağıdaki hükümleri sınırlamaksızın, Hizmetteki tüm İçerik (Kullanıcı Gönderimleri ve Üçüncü Taraf İçeriği dahil) size yalnızca bilginiz ve kişisel kullanımınız için “OLDUĞU GİBİ” sağlanmaktadır ve siz şunları yapmayacaksınız: İçeriğin ilgili sahiplerinin/lisans verenlerinin önceden yazılı izni olmaksızın İçeriği herhangi bir amaçla kullanmak, kopyalamak, çoğaltmak, dağıtmak, iletmek, yayınlamak, görüntülemek, satmak, lisanslamak veya başka bir şekilde istismar etmek.

E) Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, herhangi bir nedenle veya hiçbir neden olmaksızın, bildirimde bulunarak veya bulunmaksızın herhangi bir İçeriği yayınlamayı, kaldırmayı veya erişimi engellemeyi reddedebileceğimizi kabul edersiniz.

6. Kullanıcı Davranışı

A) Bize sağladığınız tüm bilgi ve içeriğin doğru ve güncel olduğunu ve (I) bu Koşulları kabul etmek, (II) Kullanıcı Gönderimlerini bize sağlamak için gerekli tüm haklara, yetkiye ve yetkiye sahip olduğunuzu beyan ve garanti edersiniz. ve (III) bu Şartlar kapsamında sizden istenen eylemleri gerçekleştireceksiniz.

B) Hizmetteki herhangi bir aktivitenizi izlememiz, kaydetmemiz ve günlüğe kaydetmemiz için bize açıkça yetki veriyorsunuz.

C) Hizmeti kullanmanızın bir koşulu olarak:

I. Hizmeti herhangi bir yasa dışı amaç için veya bu Şartlar tarafından yasaklanan herhangi bir şekilde kullanmamayı kabul edersiniz;

II. Geçerli tüm yerel, eyalet, ulusal ve uluslararası yasa ve düzenlemelere uymayı kabul edersiniz;

III. Hizmeti, bizi cezai veya hukuki sorumluluğa maruz bırakacak şekilde kullanmamayı kabul edersiniz;

IV. Hizmeti kullanımınız sonucunda ortaya çıkan tüm eylem ve ihmallerden yalnızca kendinizin sorumlu olduğunu kabul edersiniz;

V. Tüm Kullanıcı Gönderimlerinizin size ait olduğunu ve bunları bize sağlama ve Hizmet üzerinden veya Hizmet aracılığıyla bunları kullanma hakkına ve yetkisine sahip olduğunuzu kabul edersiniz;

VI. Hizmetten veri veya İçerik indirmek, izlemek veya kullanmak için robotlar, tarayıcılar veya veri madenciliği araçları da dahil olmak üzere herhangi bir otomatik araç kullanmamayı kabul edersiniz;

VII. Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, teknoloji altyapımıza makul olmayan veya orantısız derecede büyük bir yük getiren veya dayatabilecek veya başka bir şekilde aşırı talepte bulunacak herhangi bir eylemde bulunmamayı kabul edersiniz;

VIII. Hizmet üzerinde veya Hizmet aracılığıyla kimseyi “takip etmemeyi” veya başka bir şekilde taciz etmemeyi kabul edersiniz;

IX. Aktardığınız herhangi bir bilginin kaynağını gizlemek amacıyla sahte başlıklar kullanmamayı veya tanımlayıcıları başka şekilde değiştirmemeyi kabul edersiniz;

X. Hizmetin güvenlikle ilgili özelliklerini veya herhangi bir içeriğin kullanımını veya kopyalanmasını önleyen veya kısıtlayan ya da Hizmetin veya içindeki içeriğin kullanımına sınırlama getiren özellikleri devre dışı bırakmamayı, atlatmamayı veya bunlara başka şekilde müdahale etmemeyi kabul edersiniz;

XI. Yazılım virüsleri veya herhangi bir bilgisayar yazılımının veya donanımının veya herhangi bir telekomünikasyonun işlevselliğini kesintiye uğratmak, yok etmek, sınırlamak veya izlemek için tasarlanmış herhangi bir bilgisayar kodu, dosya veya program içeren herhangi bir materyali yayınlamamayı, bunlara bağlantı vermemeyi veya başka bir şekilde Hizmette sunmamayı kabul edersiniz.

XII. Hizmeti veya herhangi bir İçeriği herhangi bir üçüncü tarafa lisanslamamayı, alt lisanslamamayı, satmamayı, yeniden satmamayı, aktarmamayı, devretmemeyi, dağıtmamayı veya başka bir şekilde ticari olarak kullanmamayı veya kullanıma sunmamayı kabul edersiniz;

XIII. Hizmeti “çerçevelememeyi” veya “aynalamamayı” kabul edersiniz;

XIV. Hizmetin herhangi bir bölümünde tersine mühendislik yapmamayı kabul edersiniz.

 1. Hizmeti yalnızca bu Koşullara ve Hizmetin size sağlandığı tüm sözleşmelere (örneğin, herhangi bir uygulama mağazası sözleşmesi dahil) uygun olarak kullanabilirsiniz. Hizmetin kullanımı için gereken ek veya ilgili donanım veya yazılımın elde edilmesinin sorumluluğu tamamen size aittir.
 2. Aşağıda açıklanan durumlar haricinde, Hizmeti kaynak koda dönüştürmenize, parçalarına ayırmanıza, ters derlemenize, ters birleştirmenize, ters tercüme etmenize veya başka şekilde tersine mühendislik yapmanıza, Hizmetin kaynak kodunu keşfetmek veya herhangi bir ticari sırrı veya diğer entelektüel bilgileri keşfetmek için benzer araçları kullanmanıza izin verilmez. Hizmetteki mülk.
 3. Hizmetin zaman zaman cihazınızdaki güncellemeleri otomatik olarak kontrol edip yükleyebileceğini kabul edersiniz. Hizmetin sizin onayınız veya izniniz olmadan güncellemeler yapabileceğini kabul ve beyan edersiniz. Hizmette yapılacak herhangi bir güncelleme Hizmetin bir parçası sayılacaktır. Ancak, size Hizmete ilişkin herhangi bir güncelleme sunma yükümlülüğümüz yoktur (ve herhangi bir üçüncü tarafın da böyle bir yükümlülüğü yoktur).
 4. Hizmetin yetkisiz kullanımı durumunda herhangi bir kullanıcıya karşı hukuki, cezai ve ihtiyati tazminat ve herhangi bir kullanıcının Hizmeti kullanımının sona erdirilmesi de dahil olmak üzere uygun önlemleri alma hakkını saklı tutuyoruz. Hizmetin ve bilgisayar sistemlerimizin bu Şartlar tarafından izin verilmeyen her türlü kullanımı, bu Şartların ve belirli uluslararası, yabancı ve yerel ceza ve medeni kanunların ihlali anlamına gelir.
 5. Hizmet kullanım hakkının feshedilmesine ek olarak, işbu Bölüm 6’nın hükümleri de dahil olmak üzere bu Sözleşmenin herhangi bir ihlali, her ihlal için sizi on bin dolar (10.000 ABD Doları) tutarında nakdi tazminata tabi tutacaktır. İhlalinizin yasal işlemle sonuçlanması (ister size karşı ister herhangi bir tarafça bize karşı) veya herhangi bir tarafın fiziksel veya duygusal zarar görmesi durumunda, her ihlal için Yüz Elli Bin Dolar (150.000 $) tutarında nakdi tazminata tabi olacaksınız. . Kendi takdirimize bağlı olarak, bu tür herhangi bir hasar talebini veya bir kısmını, davranışınız nedeniyle haksızlığa uğrayan üçüncü bir tarafa devredebiliriz. Bu maddi tazminat hükümleri bir ceza olmayıp, bunun yerine Tarafların böyle bir ihlalden kaynaklanabilecek fiili zararın miktarını makul bir şekilde tespit etme girişimidir. Bu maddi zararların tutarının minimum olduğunu ve fiili zararların daha büyük olması durumunda daha büyük miktardan sorumlu olacağınızı onaylıyor ve kabul ediyorsunuz. Yetkili bir mahkemenin bu nakdi zararların herhangi bir ölçüde uygulanamaz olduğunu tespit etmesi halinde, bu durumda, nakdi zararlar yalnızca bunların icra edilebilmesi için gerekli olan ölçüde azaltılacaktır.

7. Hizmetteki Hizmetler

A) Hizmetin genel amaçlı bir araç olduğunu kabul edersiniz. Hizmet, özellikle, ancak sınırlama olmaksızın, birden fazla platformdaki medyaya erişmenize ve diğer şeylerin yanı sıra, bu medyayı indirmenize ve/veya dönüştürmenize olanak tanır. Hizmet yalnızca yasalara uygun olarak kullanılabilir. Hizmetin herhangi bir yasayı ihlal edecek şekilde kullanılmasını teşvik etmiyoruz, göz yummuyoruz, teşvik etmiyoruz veya buna izin vermiyoruz. Telif hakkı yasalarını ihlal eden herhangi bir içeriği indirmek için Hizmetin kullanımını açıkça yasaklıyoruz.

B) Herhangi bir Kullanıcı Gönderimini saklayabileceğimiz ölçüde, kullanıcılara içeriklerini indirme şansı vermek amacıyla herhangi bir Kullanıcı Gönderimini geçici bir süreden daha uzun süre saklama niyetinde değiliz.

8. Ücretler

Hizmetlerimizin herhangi biri veya tamamı için ücret alma ve zaman zaman ücretlerimizi tamamen kendi takdirimize bağlı olarak değiştirme hakkımızı saklı tuttuğumuzu kabul edersiniz. Bu Şartların ihlali nedeniyle herhangi bir zamanda Hizmeti kullanma haklarınızı feshetmemiz halinde, ücretlerinizin herhangi bir kısmını geri alma hakkınız olmayacaktır. Diğer tüm açılardan bu tür ücretler, Hizmette yayınlanan ve/veya herhangi bir satış acentesi veya ödeme işleme şirketi tarafından dayatılan ve zaman zaman değiştirilebilecek ek kurallara, hükümlere, koşullara veya sözleşmelere tabi olacaktır.

9. Gizlilik Politikası

A) Ayrı bir Gizlilik Politikasına sahibiz ve bu Şartları kabul etmeniz aynı zamanda Gizlilik Politikasını okuyup anladığınız anlamına gelir. Bu tür değişiklikleri Hizmete veya web sitemize yayınlayarak Gizlilik Politikasını herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutuyoruz. Değişikliklere ilişkin tarafınıza başka bir bildirim yapılamaz. Bu tür değişikliklerin ardından Uygulamayı kullanmaya devam etmeniz, Gizlilik Politikasını kabul ettiğiniz ve onu okuyup anladığınız anlamına gelecektir.

B) Cihazınız, sisteminiz, uygulama yazılımınız ve çevre birimleriniz hakkındaki teknik bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Hizmete yönelik güncellemelerin sağlanmasını kolaylaştırmak amacıyla periyodik olarak toplanan teknik verileri ve ilgili bilgileri toplayabileceğimizi ve kullanabileceğimizi kabul edersiniz.

C) Yasaların gerektirdiği durumlarda veya bu tür bir erişimin, muhafazanın veya ifşanın bizim için makul olarak arzu edilir veya gerekli olduğuna iyi niyetle inandığımız takdirde, bilgilerinize erişebileceğimizi, saklayabileceğimizi ve ifşa edebileceğimizi anlıyor, onaylıyor ve kabul ediyorsunuz.

10. Telif Hakkı İddiaları

A) Başkalarının fikri mülkiyet haklarına saygı duyarız. Herhangi bir tarafın telif hakkını, ticari markasını veya diğer mülkiyet bilgi haklarını ihlal edemezsiniz. Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, başkalarının fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiğine inandığımız herhangi bir İçeriği kaldırabilir (veya Hizmetin herhangi bir İçerikle kullanımını kısıtlayabiliriz) ve bu tür bir İçerik göndermeniz durumunda Hizmeti kullanımınızı sonlandırabiliriz.

B) İhlal Politikasını Tekrarlayın. Tekrarlanan ihlal politikamızın bir parçası olarak, MALZEMELERİ hakkında herhangi bir ardışık altı aylık dönem içerisinde üç iyi niyetli ve etkili şikayet aldığımız herhangi bir kullanıcının, Hizmeti kullanma izni feshedilecektir.

C) Amerika Birleşik Devletleri yasalarına tabi olmasak da, Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasası’na gönüllü olarak uyarız. Amerika Birleşik Devletleri Yasası Başlık 17, Bölüm 512(c)(2) uyarınca, telif hakkıyla korunan herhangi bir materyalinizin Hizmette ihlal edildiğine inanıyorsanız, iddia edilen telif hakkı ihlaline ilişkin bildirimleri alacak bir temsilci atadık. Bildirimler [email protected] adresine e-posta ile gönderilmelidir.

D) Bizi ilgilendirmeyen veya yasa kapsamında etkisiz olan tüm bildirimlere yanıt verilmeyecek veya herhangi bir işlem yapılmayacaktır. İddia edilen ihlale ilişkin etkili bir bildirim, temsilcimize esas olarak aşağıdakileri içeren yazılı bir iletişim olmalıdır:

I. İhlal edildiğine inanılan telif hakkıyla korunan eserin belirlenmesi. Lütfen çalışmayı tanımlayın ve mümkünse çalışmanın yetkili versiyonunun bir kopyasını veya konumunu (örneğin bir URL) ekleyin;

II. İhlalde bulunduğuna inanılan materyalin tanımı ve konumu veya arama sonuçları için, ihlalde bulunduğu iddia edilen materyale veya etkinliğe yapılan referansın veya bağlantının tanımlanması. Lütfen materyali açıklayın ve materyali Hizmette veya İnternette bulmamızı sağlayacak bir URL veya diğer ilgili bilgileri sağlayın;

III. Adresiniz, telefon numaranız ve varsa e-posta adresiniz de dahil olmak üzere sizinle iletişime geçmemizi sağlayacak bilgiler;

IV. Şikayet edilen materyalin kullanımına sizin, acentenizin veya kanunların izin vermediğine iyi niyetle inandığınıza dair beyan;

V. Bildirimde yer alan bilgilerin doğru olduğuna ve yalan beyanda bulunma cezası kapsamında, ihlal edildiği iddia edilen eserin sahibi olduğunuza veya sahibi adına hareket etmeye yetkili olduğunuza dair beyan;

VI. Telif hakkı sahibinden veya yetkili bir temsilciden fiziksel veya elektronik imza.

E) Kullanıcı Gönderiminiz veya içeriğinize ilişkin bir sonuç, telif hakkı ihlali iddiasına ilişkin bir bildirim uyarınca kaldırılırsa, bize, yukarıda listelenen acentemize yazılı bir iletişim olması gereken ve bizim için tatmin edici olan aşağıdakileri içeren bir karşı bildirim gönderebilirsiniz: esas olarak aşağıdakiler:

I. Fiziksel veya elektronik imzanız;

II. Kaldırılan veya erişimi engellenen materyalin tanımı ve materyalin kaldırılmadan veya erişim engellenmeden önce ortaya çıktığı yer;

III. Yalancı şahitlik cezası kapsamında, materyalin yanlışlıkla ya da kaldırılacak ya da devre dışı bırakılacak materyalin yanlış tanımlanması sonucunda kaldırıldığına ya da devre dışı bırakıldığına iyi niyetle inandığınıza dair bir beyan;

IV. Adınız, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz ve sağladığınız adresteki ve iddia edilen telif hakkı sahibinin bulunduğu yerdeki mahkemelerin yargı yetkisini kabul ettiğinize dair bir beyan;

V. Sözde telif hakkı sahibinden veya temsilcisinden işlem tebliğini kabul edeceğinize dair bir beyan.

11. Bu Koşulların Değiştirilmesi

Bu değiştirilmiş Koşulları Hizmette yayınlayarak bu Koşulları herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutuyoruz. Değişikliklere ilişkin tarafınıza başka bir bildirim yapılamaz. BU DEĞİŞİKLİKLERDEN SONRA HİZMETİ KULLANMAYA DEVAM ETMENİZİN, BU DEĞİŞİKLİKLERİ GERÇEKTEN OKUYUP OKUMADIĞINIZA BAKILMAKSIZIN, BU DEĞİŞİKLİKLERİ KABUL ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELECEĞİNİ KABUL EDİYORSUNUZ.

12. Tazminat ve İbra

A) Hizmeti kullanımınızdan ve/veya bu Koşulları ihlal etmenizden kaynaklanan, avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere, her türlü zarar ve üçüncü taraf talep ve harcamalarına karşı bizi tazmin etmeyi ve masun tutmayı kabul edersiniz.

B) Daha fazla kullanıcıyla veya herhangi bir üçüncü tarafla bir anlaşmazlığınız olması durumunda, bizi, memurlarımızı, çalışanlarımızı, acentelerimizi ve hak varislerimizi, aşağıdakilerin iddialarından, taleplerinden ve zararlarından (fiili ve sonuç olarak ortaya çıkan) muaf tutuyorsunuz. bu tür anlaşmazlıklardan ve/veya Hizmetten kaynaklanan veya bunlarla herhangi bir şekilde ilgili olan, bilinen ve bilinmeyen, şüphelenilen ve şüphelenmeyen, açıklanan veya açıklanmayan her tür veya nitelikte.

13. Garantilerin Reddi ve Sorumlulukların Sınırlandırılması

A) SORUMLULUĞUMUZU GEÇERLİ YASA KAPSAMINDA İZİN VERİLEN AZAMİ ÖLÇÜYE KADAR SINIRLANDIRDIĞI İÇİN BU BÖLÜMÜ DİKKATLİCE OKUYUN.

B) Hizmet, üçüncü taraf web sitelerine veya bizden bağımsız diğer hizmetlere bağlantılar içerebilir. Herhangi bir üçüncü taraf web sitesinde veya diğer hizmetlerde yer alan bilgilerin içeriği, gizlilik politikaları veya uygulamaları konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz ve bunların doğruluğu, eksiksizliği veya orijinalliği konusunda hiçbir beyan veya garanti vermiyoruz. Üçüncü taraf web sitelerinin veya diğer hizmetlerin içeriğini düzenleme hakkımız veya yeteneğimiz yoktur. Üçüncü taraf web sitelerini veya diğer hizmetleri kullanmanızdan kaynaklanan hiçbir sorumluluktan sorumlu olmayacağımızı kabul edersiniz.

C) Hizmet “OLDUĞU GİBİ” ve açık, zımni veya yasal herhangi bir garanti veya koşul olmaksızın sağlanır. Özellikle ticarete elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk, ihlal etmeme, bilgi doğruluğu, entegrasyon, birlikte çalışabilirlik veya sessiz eğlenceye ilişkin zımni garantileri tam anlamıyla reddediyoruz. Hizmetlerle bağlantılı virüslere veya diğer zararlı bileşenlere ilişkin her türlü garantiyi reddediyoruz.

D) HİZMETİ KULLANMANIZIN HERHANGİ BİR YÖNÜNDEN KAYNAKLANAN DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL, SONUÇ OLARAK VEYA ÖRNEK OLARAK ORTAYA ÇIKAN ZARARLARDAN (BİZ BU ZARARLARIN OLASILIĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA BİLE) HİÇBİR KOŞUL ALTINDA SORUMLU OLMAYACAĞIZ: SINIRLAMA OLMAKSIZIN, BU ZARARLAR (I) HİZMETİ KULLANMANIZDAN, YANLIŞ KULLANMANIZDAN VEYA KULLANAMAMANIZDAN, (II) HİZMETİN HERHANGİ BİR İÇERİĞİNE GÜVENMENİZDEN, (III) HİZMETİN KESİNTİSİZ, ASKIYA ALINMASI, DEĞİŞTİRİLMESİ, DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA TAMAMEN SONLANDIRILMASINDAN KAYNAKLANIR. VEYA (IV) HİZMETİN TARAFIMIZDAN SONLANDIRILMASI. BU SINIRLAMALAR AYRICA HİZMETLE BAĞLANTILI OLARAK ALINAN VEYA REKLAMI YAPILAN DİĞER HİZMETLER VEYA ÜRÜNLERDEN KAYNAKLANAN ZARARLAR AÇISINDAN GEÇERLİDİR.

 1. (I) HİZMETİN GEREKSİNİMLERİNİZİ VEYA BEKLENTİLERİNİZİ KARŞILAYACAĞINI, (II) HİZMETİN KESİNTİSİZ, ZAMANINDA, GÜVENLİ VEYA HATASIZ OLACAĞINI, (III) HİZMETİ KULLANMANIZDAN ELDE EDİLECEK SONUÇLARI GARANTİ ETMİYORUZ. DOĞRU VEYA GÜVENİLİR OLACAĞINI, (IV) HİZMET ARACILIĞIYLA ELDE EDİLEN ÜRÜNLERİN, HİZMETLERİN, BİLGİLERİN, İÇERİĞİN VEYA DİĞER MATERYALİN KALİTESİ GEREKSİNİMLERİNİZİ VEYA BEKLENTİLERİNİZİ KARŞILAYACAĞINI VEYA (V) İÇERİKTEKİ HERHANGİ BİR HATA DÜZELTİLECEĞİNİ.

E) HİZMETİN KULLANIMI YOLUYLA ELDE EDİLEN HER TÜRLÜ İÇERİK, KENDİ TAKDİRİNİZ VE RİSKİNİZ SİZE AİTTİR. BU TÜR İÇERİKLERDEN KAYNAKLANAN BİLGİSAYAR SİSTEMİNİZE VEYA DİĞER CİHAZLARINIZDAKİ HERHANGİ BİR HASARDAN VEYA VERİ KAYBINDAN YALNIZCA SİZ SORUMLUSUNUZ.

F) HİZMETTEN MEMNUNİYET VEYA BAŞKA BİR ŞİKAYET DURUMUNDA TEK VE MÜNHASIR HAKKINIZ VE ÇÖZÜMÜNÜZ, HİZMETİ KULLANIMINIZIN SONLANDIRILMASI OLACAKTIR. YUKARIDA BELİRTİLENLERİ SINIRLAMADAN, HİZMETİ KULLANIMINIZDAN KAYNAKLANAN VEYA HİZMETİ KULLANMANIZLA İLİŞKİLİ OLARAK ABD’NİN AZAMİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ HİÇBİR DURUMDA 100 $’I AŞAMAYACAKTIR.

G) Yukarıdaki tüm garanti reddi beyanları ve sorumluluk sınırlamaları, ana şirketlerimiz, bağlı ortaklıklarımız, yöneticilerimiz, memurlarımız, çalışanlarımız, acentelerimiz, görevlendirdiğimiz kişiler, yüklenicilerimiz, bağlı kuruluşlarımız, yan kuruluşlarımız, haleflerimiz ve devralanlarımız için de geçerli kabul edilecektir.

14. Anlaşmazlıklar

A) Yasaların izin verdiği azami ölçüde, bu Şartların yanı sıra sizinle aramızda doğabilecek her türlü iddia, dava nedeni veya anlaşmazlık, kanun hükümleri ihtilafı hükümlerine bakılmaksızın Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti yasalarına tabidir. . ARAMIZDAKİ HERHANGİ BİR İDDİA İÇİN, Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti’ndeki MAHKEMELERİN KİŞİSEL VE ​​MÜNHASIR YARGI YETKİSİNE VE MAHKEMELERİN MÜNHASIR YERİNE SUNMAYI VE ONAYLAMAYI KABUL EDİYORSUNUZ. Ancak, işbu belge kapsamında sizden tazminat talep etmemiz halinde, tazminat talebinde bulunduğumuz aleyhimize davanın açıldığı mahkemede tazminat (ve diğer iddialar) için dava açabiliriz. Uygunsuz veya uygunsuz bir forum nedeniyle başka bir yer arama hakkından feragat ediyorsunuz.

B) HERHANGİ BİR SÖZDE GRUP VEYA TEMSİLCİ DAVASINDA DAVACI VEYA GRUP ÜYESİ OLARAK DEĞİL, YALNIZCA BİREYSEL KAPASİTENİZDE İDDİALARDA BULUNABİLECEĞİNİZİ KABUL EDİYORSUNUZ.

C) Bu şartların değerlendirilmesinin bir parçası olarak, aramızda bu şartlardan veya Hizmetten kaynaklanan veya bunlarla ilgili herhangi bir anlaşmazlık için jüri tarafından yargılanma hakkınızdan feragat ettiğinizi kabul edersiniz. Bu hüküm, tahkim hükümlerinden veya bu bölümün diğer hükümlerinden feragat edilmesi durumunda bile uygulanacaktır.

15. Genel Şartlar

(A) Zaman zaman değiştirilen bu Şartlar, sizinle aramızdaki sözleşmenin tamamını oluşturur ve sizinle aramızdaki tüm önceki sözleşmelerin yerine geçer ve yazılı iznimiz olmadan değiştirilemez.

(B) Bu Şartların herhangi bir hükmünü uygulamamamız, herhangi bir hüküm veya haktan feragat edildiği anlamına gelmez.

(C) Bu Koşulların herhangi bir kısmının geçerli yasa uyarınca geçersiz veya uygulanamaz olduğu belirlenirse, geçersiz ve uygulanamaz hükmün, orijinal hükmün amacına ve geri kalanına en yakın olan geçerli, uygulanabilir bir hüküm tarafından geçersiz kılındığı kabul edilecektir. anlaşmanın geçerliliği devam edecektir.

(D) Burada yer alan hiçbir husus, herhangi bir üçüncü tarafa hak veya çözüm yolu sağlama amacı taşımaz ve bu şekilde kabul edilmeyecektir.

(E) Bu Koşullar, önceden yazılı iznimiz dışında sizin tarafınızdan devredilemez, devredilemez veya alt lisanslanamaz, ancak tarafımızdan kısıtlama olmaksızın devredilebilir veya devredilebilir.

(F) Size e-posta, normal posta veya Hizmete ilan yoluyla bildirimde bulunabileceğimizi kabul edersiniz.

(G) Bu Koşullardaki bölüm başlıkları yalnızca kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir yasal veya sözleşmeye bağlı etkisi yoktur.

(H) Bu Şartlarda kullanıldığı şekliyle “dahil” terimi açıklayıcıdır ve sınırlayıcı değildir.

(I) Bu sözleşmenin İngilizce dışında herhangi bir dile tercüme edilmesi ve akdedilmesi halinde ve çeviri ile İngilizce versiyon arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, İngilizce versiyon geçerli olacaktır.

Bu web sitesini kullanarak bu şartları kabul ettiniz!